Fundering

Min of meer door praktische overwegingen is Twenterand zich gaan verdiepen in het maken van funderingen. We hebben nu voor een aantal projecten zelf eerst de fundering gemaakt en vervolgens de vloer gestort en monolithisch afgewerkt. Deze manier van werken maakt het mogelijk snel en efficient de fundering en vloer van het gebouw tot aan de vloer klaar te maken, waarna de aannemer het karwei af kan maken.

Wij onderscheiden twee soorten bekistingen, namelijk PS bekisting en traditionele bekisting. Ook het leggen en afstorten van kanaalplaat-vloeren is een activiteit die door Twenterand betonvloeren wordt uitgevoerd.